CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN BAO GỒM
 • 1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN
 • Sơn Jotun Việt Nam thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của khách hàng để tìm kiếm cơ hội kinh doanh cũng như phát triển trong lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời, Jotun cũng sử dụng những thông tin này để phục vụ cho việc chăm sóc khách hàng và liên hệ với khách hàng khi có những thông báo quan trọng về sản phẩm và hoạt động của công ty.

 • 2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN
 • Thông tin của khách hàng được sử dụng trong công tác chăm sóc khách hàng trên phạm vi toàn quốc.

  Thông tin của khách hàng có thể được sử dụng để mở ra những cơ hội hợp tác và kinh doanh giữa hai bên. Jotun và nhân viên của Jotun sẽ không sử dụng thông tin này cho những mục đích cá nhân khác.

 • 3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN
 • Sơn Jotun Việt Nam sẽ lưu trữ thông tin do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của công ty. Thời gian lưu trữ thông tin là vĩnh viễn

 • 4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN
 • Công ty chúng tôi cam kết sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty, doanh nghiệp nào khác ngoại trừ các đại lý, các nhà cung cấp có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng. Trong một vài trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể được yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như cho mục đích thực thi pháp luật theo yêu cầu từ cơ quan pháp luật. Chúng tôi cam kết luôn tuân thủ các Nguyên tắc Bảo mật do Nhà nước Việt Nam ban hành

 • 5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN, BAO GỒM CÁCH THỨC LIÊN LẠC ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG CÓ THỂ HỎI VỀ HOẠT ĐỘNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁ NHÂN
 • Địa chỉ Công Ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam : Số 1, Đường 10, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương.

  Nếu khách hàng có nhu cầu cần được cung cấp thông tin về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân, vui lòng liên hệ Sơn Jotun Việt Nam tại Email: jotun.vietnam@jotun.com

 • 6. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH
 • Hiện tại, Sơn Jotun Việt Nam không cung cấp phương tiện và công cụ trực tuyến để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

  Nếu khách hàng có nhu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ Sơn Jotun Việt Nam tại Email: jotun.vietnam@jotun.com

 • 7. THÔNG TIN VỀ CHỦ SỞ HỮU WEBSITE
 • TÊN ĐƠN VỊ: CÔNG TY TNHH SƠN JOTUN VIỆT NAM

  ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH: Số 1, Đường 10, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương

  ĐIỆN THOẠI: (0274)374 2206

  EMAIL: jotun.vietnam@jotun.com

  MÃ SỐ DOANH NGHIỆP: 3700230043

  NGÀY CẤP: Ngày 14 tháng 8 năm 2020

  NƠI CẤP: Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Tỉnh Bình Dương

 • 8. QUYỀN SỞ HỮU NỘI DUNG
 • Tất các tài liệu và nội dung từ trang web này, bao gồm tất cả các văn bản, ảnh nghệ thuật, hình ảnh, video, âm thanh, bản ghi âm, tên, logo, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, nhận diện thương hiệu, đồ họa, thiết kế, đóng gói bao bì thương mại, và những tài sản trí tuệ khác xuất hiện trên các trang của website (gọi tắt là "nội dung") được sở hữu bởi Jotun, hoặc các nhà cung cấp nội dung cho Jotun, và được bảo vệ bản quyền toàn diện theo luật bản quyền, thương hiệu, bao bì thương mại, sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác. Trừ phi có quy định khác, việc bạn sử dụng bất kỳ nội dung nào mà không được cấp giấy phép bằng văn bản từ Jotun hoặc chủ sở hữu nội dung đều bị nghiêm cấm. Theo đó, các nội dung không được phép sao chép, phân phối, tái bản, tải lên, đăng, hoặc truyền tải theo bất kỳ cách nào mà không có sự đồng ý trước của Jotun. Bạn không được phép sửa đổi bất kỳ phần nào của nội dung hay xoá bỏ, thay đổi, hoặc khiến cho nội dung (bản quyền, thương hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, hay bất kỳ thông báo hay ghi chú tài sản nào) bị xóa bỏ hoặc thay đổi. Bạn được phép sử dụng các thông cáo báo chí và các tài liệu truyền thông được xem là “công khai” (public) của chúng tôi cho các phương tiện truyền thông đại chúng với điều kiện nguồn gốc của thông tin phải được công bố

 • 9. MIỄN TRÁCH NHIỆM
 • Bạn phải tự chịu trách nhiệm cho việc sử dụng trang web này. Jotun sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại nào dù là ngẫu nhiên, trực tiếp, gián tiếp, mang tính trừng phạt hay thực tế, đặc biệt, mang tính kiểu mẫu hay hậu quả phát sinh từ (hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến) việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng trang web hay những thông tin được cung cấp trên trang web này. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn những thiệt hại hoặc tổn thương gây ra bởi lỗi kỹ thuật, thiếu sót, hư hỏng hay lỗi các tập tin, lỗi hoạt động, đường truyền chậm, suy tuyến hoặc virus máy tính, phần mềm quấy nhiễu an ninh (Trojan horse) hay thành phần gây hại khác, việc xóa bỏ hoặc lỗi email, mất dữ liệu và (hoặc) chậm trễ.

 • 10. BỒI THƯỜNG
 • Nếu bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này, bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và không gây hại cho Jotun, nhân viên, giám đốc, đại lý và nhà phân phối của chúng tôi trước tất cả những khiếu nại có thể chống lại Jotun, và tất cả mọi tổn thất phát sinh là kết quả của việc bạn vi phạm những Điều khoản sử dụng, bao gồm việc sử dụng bất kỳ nội dung nào không được cho phép một cách rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng.

 • 11. ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CÁC WEBSITES KHÁC
 • Trang web này không dẫn đến những websites khác mà Jotun không kiểm soát. Bạn phải tự chịu trách nhiệm cho việc truy cập của mình.

 • 12. ĐỊA ĐIỂM VÀ THẨM QUYỀN
 • Trang web này được điều khiển bởi Jotun ở Việt Nam. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trang web này hoặc việc sử dụng trang web sẽ được xỷ lý theo pháp luật Việt Nam. Jotun không đảm bảo hay hàm ý rằng các tài liệu trên trang web phù hợp để sử dụng ngoài địa phận Việt Nam. Nếu bạn sử dụng trang web từ một địa phương nằm ngoài địa phận Việt Nam, bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật lệ nào liên quan của địa phương đó.

 • 13. QUYỀN RIÊNG TƯ
 • Nếu chúng tôi có thu thập thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng nó cho mục đích mà chúng tôi đề ra và sẽ không bán thông tin của bạn cho bên thứ ba.